Charitativní kalendář na rok 2019

První charitativní kalendář vydalo Divadlo Tramtarie v roce 2016, výtěžek šel na podporu psího útulku v Olomouci. Letos Tramtarie podporuje další organizaci, která pomáhá, a to Společnost pro ranou péči. Ta poskytuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě s postižením v Olomouckém kraji.

Kalendář obsahuje fotografie herců a dětí, které trpí některým z handicapů. Inspirací pro vznik kalendáře byly pohádky Divadla Tramtarie, objeví se v něm Václav Stojan jako Pračlovíček nebo Vít Pištěcký jako kouzelník z pohádky O popleteném kouzelníkovi. Dětské tváře rozesmívá také Jana Posníková, Tereza Toth Čápová a Dominika Hrazdílková. Nechybí ani Miroslav Černý, Marek Zahradníček nebo Rikki Beran s loutkami z pohádek Princ Bajaja a Hugo z hor. 

Výtěžek z prodeje kalendáře bude použit na pořízení speciální pomůcky pro relaxaci a muzikoterapii, kterou děti milují, a to Sun drum – slunečního bubnu v hodnotě 10 tisíc korun. Buben se potom stane součástí půjčovny pomůcek, které umožňují přímou práci s dětmi v péči Střediska rané péče.

„Jsem ráda, že se naši velcí hrdinové stali v Divadle Tramtarie na chvilku malými herci, užili si focení krásného kalendáře. Výtěžek z prodeje použijeme na nákup speciálního slunečního bubnu, pro práci s dětmi v rodinách. Společnost pro ranou péči poskytuje odbornou pomoc a poradenství rodinám, které pečují o dítě s postižením nebo s ohroženým vývojem. Provázíme rodiny v obtížné životní situaci a usilujeme o to, aby mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném domácím prostředí.“ Pavla Matyášová, vedoucí pracoviště

Věřím, že se nám společně podaří získat dostatek finančních prostředků, abychom děti mohli tímto dárkem potěšit a pomoci jim zpříjemnit jejich ne vždy jednoduché dětství.“ Petra Němečková, ředitelka Divadla Tramtarie

Kromě charitativního kalendáře Divadlo Tramtarie podporuje Společnost pro ranou péči i v rámci šátkového bazaru. Na pokladně divadla je sběrné místo, kam mohou lidé nosit šátky nebo kravaty. Ty se pak budou prodávat na Šátkovém bazaru, který se koná 10. listopadu v přízemí Galerie Šantovka. Výtěžek půjde opět na pomoc dětem.

Kalendář vznikl v rámci projektu Pomáhejme s Tramtarií. Díky němu se členové divadla snaží pomáhat tam, kde je to potřeba.

Před dvěma lety jsme vydali náš první charitativní kalendář na podporu olomouckého psího útulku. Loni jsme uspořádali Benefiční koncert pro paní Blanku a jejího syna Matýska, hráli jsme také pro olomoucké P-centrum. Tím, že pořádáme benefiční akce, se snažíme vrátit energii a podporu, kterou sami dostáváme, ať už od sponzorů, veřejných institucí nebo samotných diváků.“ Petra Němečková, ředitelka divadla

Kalendář bude možné zakoupit na pokladně divadla před a po představení a také v olomoucké pobočce Střediska rané péče SPRP v ulici U botanické zahrady 4, Olomouc.

 

Cena nástěnného kalendáře A4 je 150,- Kč a velikost A3 je za 200,- Kč.

Fotografie: Andrea Simperová, grafická úprava: Markéta Rosendorfová.

 

Více informací nalezete na:

www.divadlotramtarie.cz

www.ranapece.cz