Vydali jsme jubilejní almanach k desetiletému výročí

Divadlo Tramtarie slaví v letošním roce 10 let od svého vzniku. Prošlo cestou od čistě studentského amatérského divadla po divadlo profesionální. Jak náročná tato cesta byla a s jakými úskalími se divadlo během uplynulých deseti let potýkalo, popisuje zbrusu nový Almanach, který jsme vydali ve spolupráci s divadelní vědou Univerzity Palackého v Olomouci. Kromě historie obsahuje také celkový soupis všech 55 inscenací a více jak 200 spolupracovníků. Almanach je v prodeji na pokladně Divadla Tramtarie nebo přes email info@divadlotramtarie.cz za 150 Kč. Výtěžek z prodeje jde na provoz Divadla Tramtarie. Více informací o Almanchu naleznete na www.olomouc.cz.